"Metody naukowej nie da się zalgorytmizować, z różnych przyczyn, zwłaszcza dlatego,
iż nieodzownym jej składnikiem jest twórczość"

Szaniawski, 1994

Inspire… Then Educate

National Center for Earth and Space Science Education


Ostatnie raporty jakości polskiej edukacji zwracają uwagę, iż metody nauczania zdominowane są aktywnością nauczycieli, a nie uczniów. W większości krajów zwraca się uwagę na treści kształcenia, a zaniedbuje sposoby rozwijania wśród uczniów rozumowania, wnioskowania i dowodzenia. W raporcie z badań rozumowania naukowego studentów fizyki uczelni amerykańskich i chińskich postuluje się, aby prowadzić zrównoważone metody nauczania wykorzystujące treści kształcenia oraz metody problemowe, które rozwijają rozumowanie naukowe. W polskiej edukacji od lat panuje paradygmat przekazu, a nie uczenia się i nauczania problemowego i poszukującego. Według profesora S. Dylaka przestrzeń cyfrowa może ten paradygmat przekazu zmienić. Jak pokazały badania metoda projektów rozwija myślenie krytyczne, kreatywność, pracę zespołową, komunikację między uczniami, umiejętności technologii cyfrowej oraz ukierunkowuje uczniów na własny rozwój. Pół wieku temu profesor Cz. Kupisiewicz zwrócił uwagę, aby uczniów zachęcić do zdobywania wiedzy czynnej, będącej nieodzownym warunkiem wykonywania czynności nowych, dotychczas nieznanych, a nie na nabywaniu tylko wiedzy biernej – przydatnej jedynie przy udzielaniu odpowiedzi na zadane z zewnątrz pytania. Problemowe uczenie się wykorzystujące metodę naukową opiera się na sekwencji: pytanie badawcze – hipoteza – doświadczenie – wnioski. W niniejszej dysertacji podano propozycję praktycznego rozwijania rozumowania naukowego oraz nabywania wiedzy czynnej poprzez lekcyjne zadania projektowe preferujące zadania realizacyjne oraz indukcyjne i abdukcyjne sposoby wnioskowań. Główny punkt rozważań i badań rozprawy doktorskiej skupiał się na określeniu skuteczności pedagogicznej metody projektów oraz na ocenie rozwoju rozumowania naukowego wśród uczniów gimnazjum, a także na wykorzystaniu metody problemowej oraz metody projektów. Badania wykazały znaczny wzrost poziomu rozumowania naukowego uczniów pracujących metodą projektów w dłuższym przedziale czasowym.


Rafał Jakubowski

 

Feynmana Wykłady z Fizyki
 

23
 Huntsville, Alabama – Rafał Jakubowski z Ostrowa Wielkopolskiego, nauczyciel ZS w Gorzycach Wielkich oraz ZS w Wysocku Małym  ostatnio uczestniczył w SPACE CAMP® w Centrum Kosmicznym i Rakietowym Stanów Zjednoczonych, w NASA oficjalnym Centrum Informacyjnym dla Odwiedzających w Centrum Lotów Kosmicznych im. George’a C. Marshalla.

 

Program edukacyjny promuje nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę (tzw. ang. STEM) szkoląc studentów i dorosłych poprzez praktyczne zajęcia i misje oparte o pracę w grupie, umiejętności przewodzenia i podejmowanie decyzji.
 
Rafał uczestniczył w Programie Akademii Kosmosu dla Pedagogów/Wychowawców, który jest zaprojektowany dla nauczycieli, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Rafał miał okazję zapoznać się z symulatorami dla astronautów i wziął udział w wirtualnej podróży w kosmos, aby uratować Międzynarodową Stację Kosmiczną. Stażyści również odbywali lekcje w oparciu o program NASA (który jest powiązany z Krajowymi Standardami Edukacji w zakresie Nauk Ścisłych) i otrzymali treści i wiedzę, które mogą przekazać swoim studentom w klasie. Pedagodzy / Wychowawcy zdobywają 45 godzin kredytowych kształcenia ustawicznego i mogą potencjalnie zdobyć kredyt podyplomowy na Uniwersytecie Alabama w Huntsville.

Zespół instruktorów z Space Camp i Aviation Challenge, którzy prowadzą szesnasto-osobowy zespół każdy musi posiadać przynajmniej rok szkoły wyższej i 67% personelu jest absolwentami szkół wyższych. Space Camp działa cały rok w Huntsville, Alabama, i korzysta z technik szkoleniowych dla astronautów, aby zaangażować stażystów w rzeczywiste aplikacje przedmiotów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (j.w. STEM). Stażyści śpią w kwaterach zaprojektowanych tak, aby przypominały kwatery Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i trenują w symulatorach takich jak te używane przez NASA. Prawie 700 000 stażystów ukończyło Space Camp od jego otwarcia w Huntsville w 1982r., włączając astronautę STS-131 Dottie Metcalf-Lindenburger i astronautę Europejskiej Agencji Kosmicznej Samanthę Cristoforetti. W zeszłym roku dzieci i nauczyciele ze wszystkich 50 stanów i 64 międzynarodowych miejsc uczestniczyło w Space Camp.


Czy jesteś zainteresowany w szkoleniu jakie mają astronauci?
Odwiedź www.spacecamp.com lub zadzwoń 1-800-63 SPACE.

One Tranquility Base – Huntsville, Al – 35805-3399 – Telefon: 256-837-3400256-837-3400– Faks: 256-890-3371
Poczta: P.O. Box 070015 – Huntsville, Al  35807-7015 – www.spacecamp.com
 
Zdjęcia grupy Rafała: zobacz
 
Ciekawe linki NASA
 
NASA Artifacts: https://gsaxcess.gov/NASAWel.htm

Get NASA artifacts for your school! You will need to work with your principal or superintendent

to get approval.

Museum in a Box: http://www.aeronautics.nasa.gov/mib.htm 

Fantastic lessons for Principles of Flight and Aeronautics

Aeronautics Educator Resources: http://www.aeronautics.nasa.gov/k_12.htm

NASA Aeronautics educator guides

Beginner’s Guide to Aeronautics: http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/index.html

NASA Glenn Research Center

Mission-Specific Shuttle Resources: http://www.nasa.gov/audience/foreducators/edu-resources-

for-shuttle-missions.html

Exploration Design Challenge:

http://www.nasa.gov/audience/foreducators/spacelife/explorationdesign/overview/ 

NASA Wavelength: http://nasawavelength.org/ 

Earth and Space science education resources

NASA’s BEST (Beginning Science, Engineering, and Technology):

http://www.nasa.gov/audience/foreducators/best/index.html#.VXBAUlKZZpg

Principles of Engineering (K-8)
 

Post Rating

Comments

mfqitevh
27 sierpnia 2020 05:13
Szkolenie w NASA > Rozwijanie rozumowania Rozwijanie rozumowania
amfqitevh
umfqitevh
mfqitevh http://www.g6311z3s986fmal30k3tk6v02l6v9vrvs.org/

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website