Lekcyjne Projekty Naukowe - LPN jako metoda kształcenia przyrodniczego

Zajęcia z lekcyjnym projektem naukowym LPN nawiązują do nauczania z pytaniem problemowym sformułowanym przez Deweya i sekwencją podaną przez Kupisiewicza ponad 50 lat temu. LPN ma za zadanie mobilizować uczniów do aktywnego udziału w realizacji projektu, a zarazem uczyć krytycznego myślenia podczas sprawdzania hipotez. Zaprojektowane LPN wzorowane jest na karcie pracy Marka Piotrowskiego z Akademii Uczniowskiej oraz modelu 5E promowanego przez NASA. Schemat karty LPN wymusza stosowanie metody naukowej poprzez stawianie pytań badawczych, formułowanie i sprawdzanie hipotez oraz określanie świadomości uczenia się przez uczniów. Dodatkowo karta LPN służy badaniom, czy skutecznie i praktycznie rozwija rozumowanie naukowe uczniów. LPN może być stosowane na typowej lekcji z przedmiotów przyrodniczych jako praca grupowa lub indywidualna. Podczas badań uczniowie wypełniają kolejno następujące po sobie zadania i polecenia, wykonując także doświadczenia. Preferowana jest praca w grupie. Po zakończeniu pracy pisemnej następuje prezentacja rezultatów oraz dyskusja nad danym problemem badawczym i oceną projektu na forum klasy. Poniżej przedstawiono kartę pracy dla uczniów LPN do pracy na lekcji.

Lekcyjny Projekt Naukowy LPN według cyklu 5E:

  1. Zainteresuj i zaangażuj się.
  2. Zbadaj.
  3. Wyjaśnij.
  4. Rozwiń.
  5. Oceń, czego się nauczyłeś?