LEKCJA I

Jak zrobić dziurę w wodzie?

 

"Pierwsza lekcja z fizyki powinna być tylko o tym, czym jest eksperymentowanie i co ciekawego mozna zobaczyć"
Albert Einstein

 


Lekcja II

Klasy VII (Is the Egg Raw or Cooked? That is the Question!)

Logujemy się na stronie https://www.sciencebuddies.org i po zalogowaniu odszukujemy pełny opis doświadczenia Is the Egg Raw or Cooked? That is the Question!, następnie wykonujemy je i wynik zapisujemy w Lekcyjnym Projekcie Naukowym on-line na naszej stronie. 

Introduction

Summary

Have you ever found an egg in your refrigerator and wondered if it was cooked? Although eggs drastically change inside their shells when cooked, it is still remarkably difficult to distinguish a cooked egg from a raw one without cracking it open. In this activity, you will find out how physics can help you tell the difference! 

Credits

Sabine De Brabandere, PhD, Science Buddies

 

This activity is not appropriate for use as a science fair project. Good science fair projects have a stronger focus on controlling variables, taking accurate measurements, and analyzing data. To find a science fair project that is just right for you, browse our library of over 1,200 Science Fair Project Ideas or use the Topic Selection Wizard to get a personalized project recommendation.

Materials

  • At least six chicken eggs similar in size and color
  • Sauce pan
  • Stove (Use caution and ask an adult to help you use the stove and handle hot items in this activity.)
  • Water
  • Timer
  • Slotted spoon
  • Pencil
  • Two small plates 

Sheet of paper Klasy VIII (Odbicie i załamanie światla)

Proszę zrobić e-doświadczenie z odbiciem i załamaniem światła. Więcej symulacji z fizyki, biologii i chemii, matematyki oraz nauki o Ziemi na stronie https://phet.colorado.edu (Po wejściu na dziedzinę np. fizykę wybieramy doświadczenie po angielsku, a następnie po polsku).