Rozumowanie

Krytyczne myślenie w nauce: rozwijanie umiejętności rozumowania naukowego u uczniów
Myślenie jak naukowiec jest głównym celem wszystkich programów nauczania przedmiotów ścisłych.
Kiedy uczniowie poznają fakty, metodologie i metody, najważniejsze jest to, że cała ich nauka odbywa się przez pryzmat naukowego rozumowania. Najważniejsze jest to, że wszystko odbywa się przez pryzmat naukowego rozumowania.
W ten sposób, gdy nadejdzie czas, aby samodzielnie zgłębili wiedzę naukową w laboratorium lub teoretycznie zastanawiając się nad rozwiązaniem, zrozumieją, jak to zrobić we właściwym kontekście.
Jednym z elementów tego typu myślenia jest krytycyzm. Opierając się na faktach i dowodach, krytyczne myślenie w nauce nie jest dokładnie tym samym, co krytyczne myślenie w innych przedmiotach.
Uczniowie muszą wątpić w podawane im informacje, dopóki nie udowodnią, że są one prawidłowe.
Muszą naprawdę zrozumieć, co jest prawdą, a co pogłoskami. Jest to skomplikowane, ale dzięki odpowiednim narzędziom i dużej liczbie ćwiczeń uczniowie mogą sobie z tym poradzić.
Czym jest krytyczne myślenie?
Ten szczególny styl myślenia wyróżnia się tym, że wymaga refleksji i analizy. Opierając się na tym, co logiczne i racjonalne, krytyczne myślenie polega na głębokim kopaniu i wychodzeniu poza powierzchnię pytania, aby ustalić jakość samego pytania.
Dzięki temu uczniowie wytężają siły, gdy mają do czynienia z pytaniem, zamiast przyjmować każdą przekazaną im informację za dobrą monetę.
To zaangażowane myślenie na wyższym poziomie, które będzie im dobrze służyć w szkole i przez całe życie.
Dlaczego krytyczne myślenie jest ważne?
Krytyczne myślenie jest ważne, jeśli chodzi o podejmowanie dobrych decyzji.
Daje nam narzędzia do przemyślenia wyboru, zamiast szybkiego wybierania opcji i prawdopodobnie błędnego zgadywania. Pomyśl o tym jak o najważniejszym „dlaczego”.
Dlaczego to prawda? Dlaczego to prawda? Dlaczego jest to jedyna opcja?
Znalezienie odpowiedzi na tego typu pytania wymaga krytycznego myślenia. Wymagają one od Ciebie dokładnej analizy zarówno samego pytania, jak i możliwych rozwiązań, aby ustalić zasadność.
Czy ten wybór będzie dla mnie odpowiedni? Czy wydaje się to słuszne w oparciu o dowody? Jak krytyczne myślenie w nauce wpływa na uczniów?
Krytyczne myślenie jest niezbędne w nauce.
To w naturalny sposób kieruje uczniów w stronę rozumowania naukowego, ponieważ dowody są kluczowym elementem tego stylu myślenia.
Nie chodzi tylko o to, czy dostępne są dowody potwierdzające konkretną odpowiedź, ale o to, jak ważny jest ten dowód.
Chodzi o to, czy informacje, którymi dysponuje uczeń, pasują do siebie, aby stworzyć mocny argument i jak wykorzystać weryfikowalne fakty, aby uzyskać właściwą odpowiedź.
Krytyczne myślenie w nauce pomaga uczniom:
Aktywnie oceniaj informacje
Zidentyfikuj stronniczość
Oddziel logikę w ramach argumentów
Analizuj dowody

4 sposoby promowania krytycznego myślenia

Aby dowiedzieć się, jak rozwijać umiejętności krytycznego myślenia w nauce, należy przyjrzeć się wielu strategiom i zdecydować, która będzie najskuteczniejsza w Twojej szkole i klasie. Biorąc pod uwagę populację uczniów, ich potrzeby i możliwości, nie każda opcja będzie skuteczna.Wszystkie te konkretne przykłady opierają się na założeniu, że aby uczniowie naprawdę nauczyli się krytycznego myślenia, muszą to ćwiczyć.Każdy z nich koncentruje się na angażowaniu uczniów w naukę w sposób, który zmotywuje ich do samodzielnej pracy w ramach doskonalenia umiejętności naukowego rozumowania.

Nauczanie oparte na projekcie

Nauczanie oparte na projektach koncentruje się na krytycznym myśleniu.Nauczyciele mogą ukształtować projekt wokół stylu myślenia, aby zapewnić uczniom praktykę w zakresie oceny dowodów lub innych umiejętności krytycznego myślenia.Krytyczne myślenie ma miejsce również podczas współpracy, myślenia opartego na dowodach i refleksji.Na przykład przygotowanie uczniów do udziału w projekcie badawczym to nie tylko świetny sposób, aby skłonić ich do krytycznego myślenia, ale także pomaga zmotywować ich do nauki.Umożliwienie im wyboru tematu (który nie jest łatwy do wyszukania w Internecie), opracowania własnych pytań badawczych i ustalenia procesu gromadzenia danych w celu znalezienia odpowiedzi pozwala uczniom osobiście nawiązać kontakt z nauką, jednocześnie stosując krytyczne myślenie na każdym etapie zadanie.Będą musieli ocenić jakość znalezionych badań i podjąć decyzje oparte na dowodach.

Autorefleksja

Dodanie jednego lub dwóch pytań do ćwiczeń laboratoryjnych lub zajęć wymagających od uczniów zatrzymania się i zastanowienia nad tym, co zrobili lub czego się nauczyli, pomaga im również ćwiczyć krytyczne myślenie.Na tym etapie zadania zatrzymują się i oceniają niezależnie.Możesz poprosić uczniów, aby zastanowili się nad wnioskami, jakie wyciągnęli z ukończonego ćwiczenia, co naprawdę sprawi, że zastanowią się, czy ich odpowiedź nie jest stronnicza.

Kwestionowanie założeń

Jednym ze sposobów, w jaki krytyczne myślenie doskonale pokrywa się z rozumowaniem naukowym, jest to, że zachęca uczniów do kwestionowania wszystkich założeń.Dowody są najważniejsze na lekcjach przedmiotów ścisłych, ale nawet gdy uczniowie pracują z twardymi faktami, istnieje ryzyko, że będą myśleć trochę z założenia.Praca z uczniami nad identyfikacją założeń istniejących badań lub proszenie ich o zajęcie się problemem, w którym zawieszają swój własny osąd i po prostu patrzą na ustalone fakty, szlifuje ich krytyczne spojrzenie.Zdobywają praktykę bez rzucania opiniami, niepotwierdzonymi hipotezami i spekulacjami w zamian za prawdziwe dane i rzeczywiste wyniki, tak jak to musi robić naukowiec.

Zajęcia laboratoryjne metodą prób i błędów

Kolejnym elementem krytycznego myślenia (a także myślenia jak naukowiec) jest zastanawianie się, co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak.Wycofywanie się może oznaczać konieczność ponownego przemyślenia procesu, przeprojektowania eksperymentu lub ponownej oceny danych, ponieważ wyniki nie mają sensu, ale jest w porządku.Zdolność do popełnienia błędu i odzyskania sił to nie tylko cenna umiejętność życiowa, ale od niej zaczyna się większość przełomów naukowych. Przypominanie o tym uczniom jest zawsze cenną lekcją.Laboratoria obejmujące zajęcia porównawcze to jeden ze sposobów rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, zwłaszcza podczas wprowadzania nowych dowodów, które mogą skłonić uczniów do zmiany wniosków po rozpoczęciu laboratorium.Na przykład udostępniasz uczniom dwa różne zestawy danych i prosisz ich o porównanie.Mając tylko dwie możliwości, można wyciągnąć skończoną liczbę wniosków, ale co się stanie, gdy wprowadzisz trzeci zestaw danych? Czy spowoduje to unieważnienie niektórych wniosków? Czy pozwoli uczniom wyciągnąć nowe wnioski, jeszcze głębiej osadzone w dowodach?

Myśląc jak naukowiec

Kiedy uczniowie mają możliwość krytycznego myślenia, uczą się ufać danym zamiast „przeczuć”, systematycznie podchodzić do problemów i podejmować świadome decyzje na podstawie „dobrych” dowodów. Wystarczająco wyćwiczona umiejętność ta zaangażuje uczniów w naukę w zupełnie nowy sposób, zapewniając im możliwość głębszego poszukiwania i zdobywania wiedzy.

Może pomóc wzbogacić naukę i zmotywować uczniów do podejścia do tematu w sposób naukowy.

https://www.acceleratelearning.com/