ERASMUS PLUS


PROJEKT ERASMUS PLUS numer: 2023-1-PL01-KA210-SCH-000113242

Tytuł: Green Energy, Green WorldZielona Energia, Zielony Świat

To innowacyjny projekt, którego celem jest poprawa edukacji STEAM w naszych szkołach, promowanie mentalności chroniącej środowisko poprzez skupienie się na zielonej energii. Pragniemy wydrukować Poradnik po Zielonej Energii, który poprzez atrakcyjne zajęcia praktyczne będzie służył jako podręcznik do nauczania treści naukowych związanych z ekologiczną energią naturalną.

W projekcie biorą udział łącznie 3 szkoły za każdego kraju po jednej: z Polski, Turcji i Chorwacji

Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym w Polsce
Özel Antalya Vizyon Koleji Anadolu Lisesi w Turcji  https://www.vizyonkoleji.k12.tr/
Primary school Kistanje w Chorwacji