Interesujące uczenie się z Web2

Mobilność projektowa zostanie przeprowadzona jednorazowo w dniach 12 lutego 2024 roku. Poniżej znajduje się harmonogram szkoleń, które otrzymałem od firmy CEKDEV Międzynarodowa Akademia Edukacji i Rozwoju. Dzień 1. Narzędzia do zarządzania klasą online „Classdojo, Edmodo, Google Classroom” Dzień 2 Narzędzia prezentacji online „Glogster, Padlet, Prezi, Emaze” Obserwacja zajęć w szkole podstawowej. Dzień 3. Korzystanie z tabletu i telefonu komórkowego na zajęciach. Triventy, Socrative, Actionbound, Plickers i Kahoot. Obserwacja zajęć w szkole średniej. Dzień 4. Przydatne aplikacje – Studystuck, Edpuzzle, Quizzlet, Storybird, Bookcreator, Mentymetr, Tricider Observing Seniors w szkole średniej. Dzień 5 Przydatne aplikacje – Mindmaping, Canva, Tagul, Virtual Reality, Drukarka Google, Prezentacje 3D – Wprowadzenie do kursu Z jakich innowacyjnych narzędzi korzystasz w swojej klasie? -Badania dotyczące dopasowywania i grupowania -Współpraca i kreatywność w klasie Dzień 6 – Udział w zajęciach ICT Zarządzanie klasą w kreatywny sposób -Instrukcje, monitorowanie, informacje zwrotne – ćwiczenia, refleksje i pytania 7. dzień -Współpraca – Wydarzenia -Myślenie i zadawanie pytań Dzień 8 – Korzystanie z innowacyjnych narzędzi do komunikacji z kolegami, uczniami i rodzicami – Tworzenie zadań edukacyjnych z wykorzystaniem technologii ICT Dzień 9 – Opracowanie zajęć e-Safe – Uczniowie są bezpiecznymi i odpowiedzialnymi użytkownikami mediów społecznościowych oraz posiadają wiedzę cyfrową Dzień 10. -Dyskusja, spotkanie, zamknięcie , ewaluacja kursu i certyfikacja nabytych umiejętności. -Działalność kulturalna. – Ocena kwestionariuszy i wniosków po przybyciu. -Rozpowszechnianie i zrównoważony rozwój na portalu społecznościowym. – Opracowanie działań strategicznych dla nowych projektów Unii Europejskiej. – Planowanie doskonalenia zawodowego dla pozostałych nauczycieli, którzy nie brali udziału w mobilności. -Aktywne wykorzystanie twinspace w kontekście upowszechniania i zrównoważonego rozwoju na portalu stinning -Organizowanie seminariów internetowych na platformie Netwinning – Organizacja szkoleń doskonalenia zawodowego – Przygotowanie końcowego raportu końcowego projektu

Instruktorzy uczestniczący w programie będą w rzeczywistości chcieli stosować strategie uczenia się, które wymagają dynamicznego wsparcia swoich uczniów, więc tak naprawdę będą chcieli powierzyć swoim uczniom obowiązek uczenia się. Gdy uczestnicy dowiedzą się o aparatach Web 2.0, zostaną stworzone bardziej ugruntowane i bardziej intuicyjne warunki uczenia się Uczniowie będą naprawdę chcieli nabyć podstawowe umiejętności rozumowania i zyskać swobodę kontrastowania swoich kontemplacji z rówieśnikami. Jednocześnie uczestnicy projektu będą mogli korzystać z narzędzi Web 2.0 i włączać je do swoich lekcji. Jego skuteczność wzrośnie, nasi członkowie będą faktycznie chcieli dostosować się do najnowocześniejszych innowacji nowej ery, zniknie różnica wieku i wieku między nimi .Inspiracja instruktorów będzie duża i odzwierciedli to w pozytywny sposób w ich życiu eksperckim. Nasi instruktorzy będą rozwijać się w zaawansowanym szkoleniu i jednocześnie korzystać ze swoich umiejętności doskonalenia merytorycznego w dowolnym momencie, w którym będą potrzebować.

Narzędzia Web 2.0 to narzędzia technologiczne, które umożliwiają nauczycielom i uczniom jednoczesne tworzenie, współpracę, edytowanie i udostępnianie treści online generowanych przez użytkowników. Wykorzystanie technologii na zajęciach zwiększy motywację i możliwości uczenia się uczniów, a także nie tylko zapewni naszej instytucji wiele korzyści w osiąganiu zamierzonych rezultatów, ale także ułatwi nam pracę. Narzędzia Web 2.0 stają się coraz bardziej powszechne w klasach w systemie edukacji XXI wieku, jednak nauczycielom trudno jest dostosować się technologicznie do ewoluującego i zmieniającego się systemu edukacji, co dla wielu nauczycieli może być nawet zniechęcające. Z tego powodu nasza instytucja nawiązała współpracę z Cekdev Academy, która jest ekspertem w swojej dziedzinie. Międzynarodowa Akademia Edukacji i Rozwoju Cekdev powstała w 2016 roku z dużym doświadczeniem w dziedzinie edukacji międzynarodowej i składa się z bardzo doświadczonych nauczycieli i pracowników akademickich w realizacji projektów. Instytucja oferuje różne kursy mobilności personelu Erasmus+ i programy szkolenia zawodowego (cekdev.com). Ponieważ instytucja jest świadoma ciągłego rozwoju potrzeb swoich stażystów i trenerów, zawsze stara się aktualizować informacje i aplikacje. W tym celu pracuje nad innowacyjnymi projektami innowacyjnymi, opracowuje otwarte i innowacyjne narzędzia we współpracy z instytucjami europejskimi oraz jako instytucja korzysta z najnowszych materiałów dydaktycznych, technologii i interaktywnych narzędzi uczenia się.
• Czy miałeś już kontakty lub współpracę z potencjalnymi partnerami hostingowymi?
Na etapie decyzyjnym ustalono, że projekt będzie dotyczył obszaru edukacji cyfrowej. Później, gdy podjęto decyzję o wykorzystaniu narzędzi Web 2.0 w szkoleniu naszych nauczycieli, ustalono, którzy z ośrodków szkoleniowych w Europie prowadzili szkolenia z zakresu Web 2.0 przez Internet. Zbadano, czy ośrodki szkoleniowe są zarejestrowane poprzez Szkolną Bramkę Edukacyjną. Następnie drogą e-mailową wysłano informację i propozycję, że chcemy nawiązać współpracę z tymi ośrodkami szkoleniowymi w ramach naszego projektu. Do kursów zainteresowanych naszym projektem poproszono o formularze informacyjne na temat ich działalności w tym zakresie, struktury instytucjonalnej, kompetencji kadry trenerskiej oraz przydatności warunków fizycznych do odbywania stażu. Po informacjach zwrotnych i korespondencji, po porównaniu ich zainteresowania projektem, motywacji korporacyjnych, przeszłych doświadczeń i kompetencji w obszarze Web 2.0, wybraliśmy najbardziej odpowiednią instytucję, CEKDEV INTERNATIONAL EDUCATION & DEVELOPMENT ACADEMY, jako naszego partnera projektu. Nie mieliśmy wcześniej współpracy ani partnerstwa z akademią edukacyjną CEKDEV.