KALENDARZ


TERMIN REALIZACJIZADANIA DO WYKONANIAODPOWIEDZIALNIPrzedmiot
Październik, listopad 2023Prowadzenie prezentacji na temat naturalnej zielonej energii: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
Grudzień 2023
styczeń 2024
Prowadzenie prezentacji na temat zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie, pogłębianie wiedzy
Luty, Marzec 2024
I Mobilność w Polsce-Luty 2024
“Wprowadzenie o zielonej energii, zanieczyszczeniu środowiska (powietrze,woda, ziemia)”

Wystawy i rysunki plakatowe urządzeń i rozwiązań zielonej energii ograniczających zanieczyszczenia, rozwijanie umiejętności projektowania
J.polski, j. angielski, plastyka, technika
Kwiecień, maj 2024Analiza naukowa i statystyki z kwietnia / maja 2024 r. dotyczące zużycia zielonej energii w każdym regionie partnerskim, zwiększająca świadomość
Czerwiec 2024II Mobilność w Chorwacji
“Odnawialne źródła energii, energia wiatrowa, energia falowa”

Zajęcia plenerowe zwiększające odpowiedzialność wobec środowiska
IrenaMatematyka
Wrzesień, listopad 2024III Mobilność w Turcji-wrzesień 2024
“Energia słoneczna, wykorzystanie paneli fotowoltaicznych i zmniejszenie zanieczyszczenia światłem”

Warsztaty na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i zanieczyszczeń, poszerzające wiedzę naukową
Grudzień, 2024, styczeń 2025IV Mobilność Polska-styczeń 2025
“Energia wodna, energia wodna i sposób zmniejszenia zanieczyszczenia wody”

Twórcze pisanie na temat przyszłości środowiska planety, doskonalenie odpowiedzialności i umiejętności krytycznego myślenia
j.polski, j.angielski
Luty, marzec 2025Budowa agregatu prądotwórczego wykorzystującego zieloną energię, działanie praktyczne zwiększające zainteresowanie nauki
Kwiecień, maj 2025 Zaprojektowanie projektu idealnego ekologicznego domu i zielonego miasta przyszłości
Czerwiec, lipiec 2025 Zajęcia plenerowe promujące postawę proekologiczną i odpowiedzialność
Sierpień 2025Raport końcowy – szkic
Kalendarz Erasmusa w Jankowie Zaleśnym 2023/2025Fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia, technika, język angielski, język polski
Przewidziano realizację ok. 15 interdyscyplinarnych bloków tematycznych:
PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE STEAMZadania do wykonaniaOdpowiedzialni
Przewodnik po zielonej energii (informacje teoretyczne i wytyczne dotyczące praktycznych lekcji i zajęć na temat naturalnych zasobów energii i sposobów ich wykorzystania)
Strona internetowaPolska
Maszyny zaprojektowane przez uczniów, mogące wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.Fizyka, technika
Modele zbudowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
generator wiatrowy
generator światła słonecznego
turbina parowa (geotermiczna)
generator hydroelektryczny
generator fal
Magazyn Naukowyzbiór artykułów i badań związanych ze środowiskiem, zmianami klimatycznymi i przyszłością ekologiczną wykorzystującą energie odnawialne

 

Fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia, technika, język angielski, język polski

Przewidziano realizację ok. 15 interdyscyplinarnych bloków tematycznych:
__________________________________________________________________________________________________________
Wszystkie przedmioty STEAM:

– Przewodnik po zielonej energii (informacje teoretyczne i wytyczne dotyczące praktycznych lekcji i zajęć na temat naturalnych zasobów energii i sposobów ich wykorzystania)
___________________________________________________________________________________________
Fizyka, technika (Rafał, Irena)

– Maszyny zaprojektowane przez uczniów, mogące wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.
– Modele zbudowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
generator wiatrowy
generator światła słonecznego
turbina parowa (geotermiczna)
generator hydroelektryczny
generator fal

__________________________________________________________________________________________________________
– Strona internetowa projektu (Rafał Jakubowski)

____________________________________________________________________________________________________________

Biologia, geografia (Marta

– Magazyn Naukowy, zbiór artykułów i badań związanych ze środowiskiem, zmianami klimatycznymi i przyszłością ekologiczną wykorzystującą energie odnawialne

____________________________________________________________________________________________________

Chemia (Monika,
– Badania naukowe dotyczące zanieczyszczeń: badania dotyczące produkcji paliw, płyt pilśniowych, naturalnego kleju z odpadów rolniczych.
______________________________________________________________________________________________________
Fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka
– Prezentacje na temat energii naturalnej/zielonej: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
– Badania na temat: wykorzystania poszczególnych źródeł energii w mieście; zanieczyszczenia w regionach, miastach i źródłach zanieczyszczeń lokalnych; Zagrożenia dla środowiska i ekosystemu (gatunki wymarłe lub zagrożone, trujące nawozy, zanieczyszczenia chemiczne w żywności, odpady plastikowe w przyrodzie), jak oczyścić wodę z mórz i oceanów.

_______________________________________________________________________________________________

Język polski, język angielski,technika, fizyka

– Projekt ekologicznego domu, zielonego miasta przyszłości (idealny ekologiczny dom i miasto z ekologicznym transportem i naturalną energią). Jak wygląda przyszła planeta?

________________________________________________________________________________________

Matematyka, fizyka, język polski, język angielski

– Analiza wykorzystania energii naturalnej w regionie. Uczniowie sprawdzają, jaka część zapotrzebowania miasta na energię elektryczną pochodzi ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.
– Statystyki: ile energii naturalnej wykorzystuje się w ich społeczności. Porównanie regionów/krajów.
– Twórczość pisarska: kompozycje, pamiętniki o tym, jaki powinien być przyszły świat, z zieloną energią i bez zanieczyszczeń. Plakaty, rysunki o lepszej przyszłości świata bez zanieczyszczeń.

________________________________________________________________________________________________________________

Chemia, Biologia, geografia
– Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia gleby? Jakie są konsekwencje stosowania środków chemicznych w rolnictwie?
– zrób prosty naturalny kompost w butelce z odpadów owoców, warzyw, herbaty
– Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, Znaczenie recyklingu wody i wykonania filtra wody.

MOBILNOŚĆ I – POLSKA (ODPOWIEDZIALNI: Rafał, Kasia, Magda)

Wprowadzenie na temat zielonej energii, zanieczyszczeń środowiska (powietrza, wody, gleby) i ich przyczyn