Lekcyjne Projekty Naukowe LPN

Lekcyjne Projekty Naukowe – LPN jako metoda kształcenia przyrodniczego

Zajęcia z lekcyjnym projektem naukowym LPN nawiązują do nauczania z pytaniem problemowym sformułowanym przez Deweya i sekwencją podaną przez Kupisiewicza ponad 50 lat temu. LPN ma za zadanie mobilizować uczniów do aktywnego udziału w realizacji projektu, a zarazem uczyć krytycznego myślenia podczas sprawdzania hipotez. Zaprojektowane LPN wzorowane jest na karcie pracy Marka Piotrowskiego z Akademii Uczniowskiej oraz modelu 5E promowanego przez NASA. Schemat karty LPN wymusza stosowanie metody naukowej poprzez stawianie pytań badawczych, formułowanie i sprawdzanie hipotez oraz określanie świadomości uczenia się przez uczniów. Dodatkowo karta LPN służy badaniom, czy skutecznie i praktycznie rozwija rozumowanie naukowe uczniów. LPN może być stosowane na typowej lekcji z przedmiotów przyrodniczych jako praca grupowa lub indywidualna. Podczas badań uczniowie wypełniają kolejno następujące po sobie zadania i polecenia, wykonując także doświadczenia. Preferowana jest praca w grupie. Po zakończeniu pracy pisemnej następuje prezentacja rezultatów oraz dyskusja nad danym problemem badawczym i oceną projektu na forum klasy. Poniżej przedstawiono kartę pracy dla uczniów LPN do pracy na lekcji.

Pobierz PDF:

LPNy i metoda eksperymentu
R. Jakubowski, M. Łoś (Rozmiar: 3.7 MB)
Metoda eksperymentu jako pomoc w rozwijaniu rozumowania naukowego na przedmiotach przyrodniczych, ODN w Kaliszu, 2020


Lekcyjny Projekt Naukowy LPN według cyklu 5E:

  1. Zainteresuj i zaangażuj się.
  2. Zbadaj.
  3. Wyjaśnij.
  4. Rozwiń.
  5. Oceń, czego się nauczyłeś?

Określ zakres tematyczny

A. Pytanie badawcze – temat – w formie pytania badawczego lub problemowego, na które ma dać odpowiedź doświadczenie

 

 

A1. Podstawowe pojęcia.

 

Zbadaj

B. Hipoteza – odpowiedź na pytanie badawcze

 

 

 

B1. Opis doświadczenia (napisz, jakie doświadczenie przeprowadzić, aby potwierdzić lub obalić zaproponowaną przez Ciebie odpowiedź na pytanie badawcze – hipotezę)

Celem doświadczenia jest sprawdzenie – zweryfikowanie poprawności Twojej odpowiedzi na pytanie badawcze lub problemowe

 

B.2. Przebieg doświadczenia (opisz kolejne etapy, jakie są niezbędne do wykonania doświadczenia; określ potrzeby materialne i BHP)

Instrukcja

BHP

Wyjaśnij

C. Zmienne występujące w doświadczeniu

1. Jaką zmienną/wielkość będziemy zmieniać? (zmienna niezależna)

 

2. Jaką zmienną/wielkość będziemy mierzyć – obserwować? (zmienna zależna)

 

3. Czego w naszym eksperymencie nie będziemy zmieniać, ale będziemy kontrolować? (zmienne kontrolne)

 

 

C.1. Odnośniki literaturowe

 

Rozwiń

D. Uczniowska dokumentacja doświadczenia (wyniki pomiarów, tabelki, rysunki, obliczenia)

 

 

D.1. Wnioski z doświadczenia

Czy wyniki doświadczenia potwierdzają hipotezą?                   TAK o          NIE o

Wypowiedź uzasadnij

 

Oceń czego się nauczyłeś?

E. Podsumowanie.

Nauczyłam / Nauczyłem się, że:

 

 

Dokończ zdania:

Zaciekawiło mnie ………………………………………………………………………….. 

Udało mi się ………………………………………………………………………………….

Chciałabym / Chciałbym wiedzieć więcej …………………………………………..

Zauważyłem również ……………………………………………………………………..

 

E.1. Praca domowa

 

 

Dodatkowe komentarze dla osób pragnących skorzystać z Waszego pomysłu na doświadczenie