Liderstwo

  • Wiązka liderstwa to zespół kompetencji proinnowacyjnych, które kształtują u młodych ludzi poczucie sprawstwa, pozwalają im skutecznie zaprosić innych do wspólnego działania i przewodzić im.
    Na wiązkę liderstwa składają się: postawa inicjatywności oraz umiejętności zarządzania zmianą i podejmowania refleksji.
  • Dlaczego ta wiązka kompetencji jest ważna w dzisiejszym świecie?
    W obliczu wyzwań współczesnego świata powinniśmy zmienić nasze rozumienie liderstwa. W wąsko rozumianym liderstwie najważniejszą postacią jest charyzmatyczny przywódca, tymczasem w nowym rozumieniu liderem lub liderką może zostać każdy, kto rozumie otaczający go świat i ma poczucie sprawstwa, kto chce i potrafi zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Wiązka ta blisko wiąże się z wiązkami współpracy i samodzielności myślenia. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy wykazują się własną inicjatywą, chcą i potrafią angażować ludzi do pracy i nie boją się zmian. Podobnych przymiotów będą potrzebowali młodzi ludzie aktywni w sferze społecznej czy politycznej.

Pobierz PDF:
Jak rozwijać kompetencję liderstwa w szkole?