O mnie

O mnie

dr Rafał Jakubowski
doradca metodyczny z fizyki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz
e-mail: rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl 

https://orcid.org/0000-0002-3587-9583
https://zabawkifizyczne.com.pl 
https://rozwijanierozumowania.pl

Dane personalne:              

Rafał Jakubowski

Adres słuzbowy:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31, Gorzyce Wielkie
63–410 Ostrów Wielkopolski, Poland
tel. 0048 62 734 74 18
rafal@jakubowski.edu.pl 

Data  i miejsce urodzenia:      
23 stycznia 1973 roku w Ostrowie Wielkopolskim

Profil zawodowy:                 
nauczyciel fizyki, doradca metodyczny z fizyki

Wykształcenie:                 
1999– ukończone studia wyższe magisterskie – fizyka ogólna, Wydział Fizyki i  Astronomii, Uniwersytet Wrocławski
2009 –  ukończone studia doktoranckie w zakresie nauk fizycznych – fizyka, Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu
2016 – uzyskanie stopnia naukowego DOKTORA w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 8 listopada 2016 roku

Inne szkolenia:                   
1994 – kurs języka angielskiego w Rowan College of New Jersey w Filadelfii w USA
1997 – kurs języka rosyjskiego w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie w Federacji Rosyjskiej
2002 – warsztaty 40-godzinne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu: „Metoda projektu”                                       
2002 – kurs 30-godzinny organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu „Przygotowanie nauczycieli pod względem metodycznym do prowadzenia bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”        
2007 – kurs 160-godzinny wprowadzający techniki informatyczne do projektów uczniowskich organizowany przez Fundację Grupy TP oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej „Nauczycielska Akademia Internetowa”     
2007 – szkolenie 15-godzinne organizowane przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe w Kłodzku „Jak osiągnąć sukces – praca metodą projektu”
2008 – kurs 36-godzinny dla nauczycieli fizyki w Genewie w Szwajcarii organizowany przez CERN, UniwersytetWarszawski oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie „Cząstki elementarne”               
2010 – kurs 8-godzinny organizowany przez UAM w Poznaniu oraz Appalachian State Univeristy w Boon, NC, USA „Uczenie się i nauczanie przedmiotów przyrodniczych w środowisku wirtualnym
2013 – kurs języka angielskiego w Studio – Cambridge, w Cambridge w Wielkiej Brytanii
2013 – kurs 80 godzinny organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie  „Eksperymentowanie i wzajemne Nauczanie”  
2021 – kurs 3 godzinny organizowany przez  Escola secundaria de Amarante Avenida General Viterino Laranjeira N 592 4600-018 Amarante, Portugal “Gamification in CLIL” Data realizacji – 11.03.2021 Forma – online osoba odpowiedzialna – Pani Laura Maria Coelho Pinheiro
2021 – kurs e-learningowy 50 godzinny organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie “ABC doradcy metodycznego, październik-listopad 2021. 

Obecnie zajmowane stanowisko: nauczyciel fizyki, doradca metodyczny z fizyki:
Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich
Szkoła Podstawowa w Lamkach
Szkoła Podstawowa w Łąkocinach  
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu                                     

Znajomość języków: 
angielski  –  bardzo dobra
rosyjski – bardzo dobra 

Inne osiągnięcia: 
Doświadczenie w tworzeniu zadań dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

2005 –  I Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
2005 – „Między zabawą a fizyką” projekt finansowany przez Polsko –  Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Równać Szanse 
2006 – II Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
2006 – Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Gminę Ostrów Wielkopolski
2006 – Prowadzenie prezentacji projektu „Między zabawą a fizyką” podczas II Regionalnego Forum Edukacyjnego w Słupsku
2006 – Przeprowadzenie warsztatów „Między zabawą a fizyką podczas II Ostrowskiego Festiwalu Nauki”
2007–  III Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopoolskim
2007 – MANGO – Mobilna Akademia Naukowa w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2008 – IV Ostrowski Festiwal Nauki – projekt finansowany przez  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
2008 –  I Gminny Festiwal Nauki w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez  Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Gminę Ostrów Wielkopolski 
2008 –  Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego 
2009 – Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2010 –  Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2011 – Klub Młodego Odkrywcy w Gorzycach Wielkich – projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2011 – II Gorzycki Festiwal Nauki projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
2012–21 marca – Festiwal „Zabawa w Naukę” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim oraz wygłoszenie referatu „Zabawki w nauczaniu fizyki, czyli uczenie się poprzez zabawę” –  projekt finansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego                                     
2012 – 26 czerwca – Festiwal „Fizyka zabawek” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim – projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe
2012 – 2014 LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS Multilateral school partnerships  „Effective Science Learning with Senses” –  projekt partnerski Gimnazjum z Gorzyc Wielkich ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Holandii – projekt finansowany przez Unię Europejską
2013 – „W poszukiwaniu nowej edukacji – co jest najważniejsze w edukacji, polityce i biznesie?” – zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla nauczycieli w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim
2012 – 2013 „Akademia Uczniowska” – zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum w Wysocku Małym organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i współfinansowane przez Unię Europejską oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności
2013 – realizacja innowacji pedagogicznej w Gimnazjum w Wysocku Małym
2013 – pokaz zabawek fizycznych na XVII Pikniku Naukowym na  Stadionie Narodowym w Warszawie
2014 – zorganizowanie III Gorzyckiego Festiwalu Nauki
2014 – prezentacja “Zabawek Fizycznych” z uczniami z  Gimnazjum Gorzyc Wielkich oraz Wysocka Małego na XVIII Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2014 – 2015 – praca w charakterze eksperta z fizyki w ORE w Warszawie w ramach projektu www.epodreczniki.pl
2015 – pokaz zabawek fizycznych na XIX Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym w Warszawie
2015 – prezentacja “Zabawek Fizycznych” z uczniami z Gimnazjum Gorzyc Wielkich na XIX Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2015 – 2016 – praca z uczniami z Gimnazjum w Gorzycach Wielkich na MOOC GO – LAB w ramach projektu unijnego konsorcjum GO – LAB
2016 – 2017 – realizacja eksperymentu pedagogicznego „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii”  w Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w czerwcu 2016 roku
2016 – prezentacja zabawek fizycznych z uczniami z Gimnazjum w Ostrzeszowie na CWINT Open Days AstroShow 2016 w Kobylej Górze
2017 – prezentacja “Zabawek Fizycznych” z uczniami ze szkół podstawowych z Gorzyc Wielkich, z Gorzupi, ze Świnkowa, z Roszek, ze Szklarki Przygodzickiej, ze SP nr 2 w Ostrzeszowie na XXI Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2018 – współautor zagadek do gry oraz scenariuszy lekcji dla uczniów w ramach konkursu „Czyste środowisko – czyste powietrze” będącego częścią Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej SMOG, realizowanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej  przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
2018 – wykład otwarty „Czego i jak uczyć?” w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim w ramach wykładów Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
2019 – realizacja innowacji pedagogicznej z uczniami klas VIII „I Ty możesz zostać naukowcem” w przedszkolach: we Wtórku, w Łąkocinach oraz w Przedszkolu Wojtuś w Ostrowie Wielkopolskim
2019 – prezentacja “Zabawek Fizycznych” z uczniami ze szkół podstawowych z Gorzyc Wielkich, Łąkocin i Lamek Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki na Politechnice Warszawskiej
2019 – 2020 – realizacja innowacji pedagogicznej w SP w Gorzycach Wielkich “Szkoła dla innowatora”
2019 – 2022 – realizacja projektu “Science is cool!” ze szkołami z Rumunii, Włoch oraz Turcji w ramach projektu Erasmus Plus w Szkole Podstawowej w Gorzycach Wielkich, 2019-1-RO01-KA229-063363 – koordynator projektu
2019 – 2022 – realizacja projektu “Learning and Sharing with CLIL” ze szkołami w Portugalii i Wloszech w ramach projektu Erasmus Plus w Szkole Podstawowej w Lamkach – nauczyciel wspierający z przedmiotów przyrodniczych
2020 – 2022 – realizacja projektu ”Innowacja w metodologii nauczania języków obcych oraz fizyki w szkołach podstawowychGminy OstrówWielkopolski”, w ramach projektu Erasmus Plus, 2020-1-PL01-KA101-078438 – koordynator projektu
2021 – sporządzenie recenzji kursu “Edukacja STEAM w przedszkolu” w ramach projektu “Wsparcie edukatorów wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji STEAM” umowa nr POWR.03.01.00-00-W036/18, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; zadanie 2 poz. 6. Recenzja i ocena kursu edukacyjnego.

Zainteresowania:
uczenie się i nauczanie metodą projektów  

Udział w konferencjach i szkoleniach zagranicznych:

Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA
AAPT 2003 Summer Meeting
Madison, WI USA

Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA
AAPT 2005 Summer Meeting
Salt Lake City, UT USA
Prezentacja podczas sesji posterowej – “Science Festival in Ostrow for the World Year in Physics 2005”

NASA w Huntsville w Alabamie w USA
Uczestnictwo w SPACE CAMP 2015 w Centrum Kosmicznym i Rakietowym Stanów Zjednoczonych, w NASA w Centrum Lotów Kosmicznych im. George’a C. Marshalla

CERN w Genewie w Szwajcarii– udział w szkoleniu dotyczącym cząstek elementarnych dla nauczycieli i uczniów organizowanym przez CWINT w Parzynowie, dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wygłoszone referaty na konferencjach:

Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w USA
AAPT 2007 Summer Meeting 
Greensboro, NC USA
Referat – „Physics is fun” 

AAPT 2009 Summer Meeting
Ann Arbor, MI USA 
Referat – “Learning microgravity by the Project Method gives students more attitude, improves achievement and develops skills”

Amerykańskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Konstruktywistów
ACT 2012 Annual Meeting
Johnson City, TN USA

Referat – “Joy of learning new things”

Przeprowadzone warsztaty i pokazy  na Science on Stage Festival:
Science on Stage Festival 2013 
Słubice – Frankfurt nad Odrą

Warsztaty –  “Physics and Toys”
Pokazy –  “Physics and Toys”
Pokazy –  “Excitement, Enticements in learning”

Stowarzyszenia Europejskich Nauczycieli Fizyki GIREP 

GIREP & EPEC Conference 2015

6-10 July 2015, Wrocław, Poland
University of Wrocław
Haston Congress Center

Key competences in physics teaching and learning
Pre-conference for teachers, 06/07/2015 Monday

Przeprowadzenie warsztatów „Lekcyjne zadanie projektowe LZP”

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Sierpień 2017, Opole

Przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Sierpień 2018, Toruń

Przeprowadzenie dwóch warsztatów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

I Kongres Nauczycieli Fizyki w Łodzi

Wrzesień 2018, Łódź

dr Rafał Jakubowski, dr hab. Marek Piotrowski prof. ChAT w Warszawie – Nowa Odsłona Edukacji Przyrodniczej

Przeprowadzone warsztaty i szkolenia dla nauczycieli:

2011 – Opracowanie programu nauczania fizyki wspierającego uczniów uzdolnionych w tej dziedzinie na potrzeby projektu „Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych”

2014 – Konferencja „Pytaj!, Badaj!, Wnioskuj! – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli nauk przyrodniczych województwa wielkopolskiego w Poznaniu „Dobre praktyki Akademii Uczniowskiej – projekt od Archimedesa do Paskala” na zakończenie projektu Akademia Uczniowska z CEO w Warszawie – sesja jesienna 2014 

2017 – Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego, XXIV Ogólnopolski Zjazd PSNPP Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Opole, sierpień 2017

2017 – Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań, październik – listopad 2017

2017 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań, październik 2017

2017 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Kalisz, listopad 2017

2018 – Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego poprzez lekcyjne projekty naukowe LPN, Targi Edukacyjne w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, marzec Poznań 2018

2018 – Sieci Współpracy nauczycieli fizyki, chemii i matematyki, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Piła, Leszno kwiecień 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Widoczny Uczeń – Pomyśl i zrób – Propozycja eksperymentów i projektów do 31 obowiązkowych doświadczeń z fizyki do szkoły podstawowej, rozwijających rozumowanie naukowe, XXV Ogólnopolski Zjazd PSNPP, Toruń 2018 

2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Tomasz Sobiepan, Koniec problemów z doświadczeniami w szkolnej pracowni fizycznej dzięki rewolucyjnym, bezprzewodowym czujnikom pomiarowym PASCO, XXV Ogólnopolski Zjazd PSNPP, Toruń 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, Widoczny Uczeń – Pomyśl i zrób – Propozycja eksperymentów i projektów do 31 obowiązkowych doświadczeń z fizyki do szkoły podstawowej, rozwijających rozumowanie naukowe, I Kongres Nauczycieli Fizyki, Łódź 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, dr hab. Marek Piotrowski prof. ChAT w Warszawie – Nowa Odsłona Edukacji Przyrodniczej, I Kongres Nauczycieli Fizyki, Łódź 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, Czego i jak uczyć? Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, 7 grudnia 2018

2018 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „Metoda eksperymentu jako metoda badawcza w kształceniu zintegrowanym”,   Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni, grudzień Września 2018

2019 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „I Ty możesz zostać naukowcem – eksperymentowanie w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym”, ODN Kalisz, luty 2019

2019 – dr Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki – „Metoda eksperymentu jako pomoc w rozwijaniu rozumowania naukowego” – szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii i biologii w szkole podstawowej, ODN Kalisz, luty 2019

2019 – dr Rafał Jakubowski – „Lekcyjne Projekty Naukowe” – sesja posterowa w Centrum Nauki Kopernik, Konferencja Pokazać, Przekazać, Warszawa, sierpień 2019

 
2020 – dr Rafał Jakubowski – opracowanie i realizacja I części kursu on-line “Nowoczesna formuła lekcji. Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w skutecznym nauczaniu fizyki i chemii” “Rozumowanie naukowe na przedmiotach przyrodniczych – metoda eksperymentu” na Platformie UNIQSKILLS dla Forum Media Polska sp. z.o.o.
Praca metodą eksperymentu
Lekcyjne Projekty Naukowe LPN jako metoda kształcenia przyrodniczego
Emocje w procesie uczenia
Technologie informacyjno – komunikacyjne przydatne podczas pracy metodą eksperymentu

2020 – dr Rafał Jakubowski – szkolenia dla Gminy Goszczanów (SP w Chlewo, SP Goszczanów, SP Kaszew, SP Lipicze) – Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – w ramach projektu “Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” RPO Wojewodztwa Lódzkiego na lata 2014-2020

 
2020 – dr Rafał Jakubowski – “Metoda ważniejsza niż treści – jak stosować metodę naukową na fizyce w szkole podstawowej i liceum?”, ODN Kalisz, październik 2020
 
2020 – dr Rafał Jakubowski  – “Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki południowej Wielkopolski”, ODN Kalisz, luty – maj 2020
 
2020 – dr Rafał Jakubowski  – “​Projekty z fizyki wykorzystujące metodę de Bono”, ODN Kalisz, czerwiec 2020
 
2020 – dr Rafał Jakubowski  – “Egzamin ósmoklasisty z fizyki w 2022 roku”, ODN Kalisz, listopad 2020
 
2020 – dr Rafał Jakubowski  – “Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie na lekcjach fizyki”, ODN Kalisz, grudzień 2020
 
2021 – dr Rafał Jakubowski  – “Metody aktywizujące na lekcjach fizyki”, ODN Kalisz, luty 2021
 
2021 – dr Rafał Jakubowski  – “Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z fizyki w roku szkolnym 2020/2021”, ODN Kalisz, styczeń 2021
 
2021 – dr Rafał Jakubowski  – “Lekcje fizyki z wykorzystaniem metody STEAM”, ODN Kalisz, kwiecień 2021
 
2021 – dr Rafał Jakubowski  – “Metody aktywizujące – rozumowanie na lekcjach fizyki”, ODN Kalisz, Targi Edukacyjne w Poznaniu, maj 2021
 
2021 – dr Rafał Jakubowski  – “Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki południowej Wielkopolski”, ODN Kalisz, listopad 2020 – maj 2021
 

2021 – dr Rafał Jakubowski – szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Gminy Przygodzice (SP Wysocko Małe, SP Janków Przygodzki, SP Czarnylas, SP Chynowa, SP Przygodziczki, SP Przygodzice) “Doświadczenia i eksperymenty w pracy nauczyciela w szkole podstawowej” w ramach Projektu Unijnego na lata 2020-2023: „NOWOCZESNA EDUKACJA W SZKOŁACH GMINY PRZYGODZICE”

2021 – dr Rafał Jakubowski – wykłady na Studiach Podymplomowych z Fizyki na Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu z “Technologii informacyjnych w nauczaniu fizyki”, “Elektrodynamiki”, “Fizyki współczesnej”, “Fizyki atomowej i jądrowej”.

2021 – dr Rafał Jakubowski – Lekcja otwarta on-line z fizyki – “Zasady dynamiki”  w klasie VII SP w Lamkach  z konsultacjami indywidualnymi dla nauczycieli, dnia 9.02.2021

2021 – dr Rafał Jakubowski – Lekcja otwarta on-line z fizyki –  Wykorzystanie metody de Bono na fizyce, „Energetyka jądrowa szansa czy zagrożenie?”  w klasie VII SP w Lamkach wraz z konsultacjami indywidualnymi dla nauczycieli południowej Wielkopolski, dnia 23.02.2021

2021 – dr Rafał Jakubowski – Międzynarodowa Lekcja otwarta on-line z fizyki w języku angielskim w ramach projektu “Learning and Sharing with CLIL” Erasmus Plus w SP w Lamkach ze szkołami we Włoszech i Porugalii. Temat lekcji “Nuclear power – an opportunity or a threat?” „Energetyka jądrowa – szansa czy zagrożenie?”, dnia 13.04.2021 godz. 12.50

2021 – Rafał Jakubowski – Warsztat: Smartfon na lekcjach fizyki falowej i optyki – 18.10.2021, ODN Kalisz

2021 – Rafal Jakubowski – Lekcja otwarta: Grywalizacja na podsumowanie z elektryczności w klasie VIII, SP w Lamkach

2021 – Rafal Jakubowski – Warsztat: Sztuczna inteligencja i grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się fizyki w szkole podstawowej, ODN Kalisz

2022 – Rafał Jakubowski – wykłady na Studiach Podyplomowych z Fizyki na Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu z “Technologii informacyjnej  w nauczaniu fizyki”, “Elektrodynamiki”, “Fizyki współczesnej”, “Fizyki atomowej i jądrowej”.

 2023 – Rafał Jakubowski – wykłady i ćwiczenia na Studiach Podyplomowych z Fizyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z: „Elementy astronomii”, „Termodynamika”, ”Fizyka atomowo-molekularna”, „Teoria kształcenia i pomiar dydaktyczny”, „TIK w nauczaniu fizyki”, „Warsztat pracy nauczyciela fizyki”, „Dydaktyka nauczania fizyki”.

Publikacje:

 

1. Foton 84 Wiosna 2004  „Wspomnienia ze 127 Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki w Madison”

2. AAPT Announcer, Summer 2005, Vol 35, No.2 – “Science Festival in Ostrow for the World Year in Physics 2005”   

3. Rafał Jakubowski – Edukacja XXI wieku, opublikowane w marcu 2008 roku na www.fizyka.osw.pl  oraz www.edunews.pl

4. Stanisław Plebański, Rafał Jakubowski – Fizyka – Innowacyjny Program Wspierania Uzdolnień w Zakresie Nauk Matematyczno – Przyrodniczych, Fundacja Edukacji Międzynarodowej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 2011

5. Stanisław Plebański, Tomasz Greczyło, Rafał Jakubowski, konsultacja Rozalia Ligus, Fizyka – Innowacyjny Program Wspierania Uzdolnień w Zakresie Nauk Matematyczno – Przyrodniczych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 2013

ISBN 978-83-63377-24-3 (2013) pp.1-60

6. Rafał Jakubowski – “Radość z uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe” – Innowacja pedagogiczna z fizyki w gimnazjum, Poznań 2014

7. Rafał Jakubowski, Małgorzata Taraszkiewicz, Sabina Frankiewicz, konsultacja prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, dr Stanislaw Plebański, Malgorzata Maslowska, Mirosław Łoś, dr hab. Sławomir Sikora, dr Agnieszka Chołuj – „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii” – Eksperyment pedagogiczny w gimnazjum, Poznań 2016

8. Rafał Jakubowski, Sabina Frankiewicz, Radość uczenia się, Uczyć lepiej, ODN w Poznaniu, ISSN 1641-5825, Poznań 2017

9. Rafał Jakubowski, Sabina Frankiewicz, Małgorzata Taraszkiewicz, Radosław Stec – Sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu  „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, matematyki, biologii i chemii w gimnazjum poprzez Lekcyjne Projekty Naukowe LPN”, Poznań 2017

10. dr Rafał Jakubowski, Lekcyjne Projekty Naukowe LPN. Eksperyment pedagogiczny 
w edukacji przyrodniczej, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ISSN 1509-6351, Toruń, grudzień 2017, 

11. dr Rafał Jakubowski (redakcja), Mirosław Łoś, Kazimierz Paprzycki, I Ty możesz zostać naukowcem, ISBN 978-83-951809-0-3, Ostrów Wielkopolski 2018

12. Rafał Jakubowski, Wykorzystanie metody sześć myślących kapeluszy de Bono w nauczaniu 3D, Energetyka jądrowa – szansa czy zagrożenie? Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ISSN 1509-6351, Toruń, czerwiec 2019

13. Marek Piotrowski, Rafał Jakubowski, The new face of science education in Poland, Edukacja 2019, 1(148), DOI 10.24131/3724.190103 ISSN 0239-6858, s. 40–48  

14. Rafał Jakubowski, Marek Piotrowski In Search of the Conditions for Permanent Implementation of STEM/STEAM in Polish Schools, “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce,” vol. 14, no. 4(54), pp. 25-37. DOI: 10.35765/eetp.2019.1454.02
 

15. Rafał Jakubowski, Czego i jak uczyć?, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, EDUMYŚLI, NR 1/2020 [03], ISSN 2657-6899

16. Rafal Jakubowski, M. Łoś, Metoda eksperymentu jako pomoc w rozwijaniu rozumowania naukowego na przedmiotach przyrodniczych, ODN w Kaliszu, 2020

17. Rafał Jakubowski, Energetyka jądrowa szansa czy zagrożenie?, EDUMYŚLI, NR 2/2020 [04],ISSN 2657-6899, s.28-32.,ODN Kalisz 2020.

18. Rafał Jakubowski, Warto poświęcać więcej uwagi metodzie, a nie treści, EDUMYŚLI, NR 1/2021 [05], ISSN 2657-6899, s.6-10.,ODN Kalisz 2021.

19. Rafal Jakubowski, Co unosi się na wodzie, a co tonie, Małe charaktery, NR 4 /2021-1/2022, ISNN 2084-3224, s.67-68, Forum-Media, Poznań 2021-2022.