Publikacje

publikacje

TytułRozmiarData dodaniaPobierz
Autorefarat rozprawy doktorskiej-Rafał Jakubowski, METODA PROJEKTÓW W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU FIZYKI W GIMNAZJUM, Autoreferat rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Dylaka z Zakładu Pedeutologii, WSE UAM, Poznań 2016. pdf1.11 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Autoreferat rozprawy doktorskiej-Rafał Jakubowski, METODA PROJEKTÓW W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU FIZYKI W GIMNAZJUM, Autoreferat - prezentacja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Dylaka z Zakładu Pedeutologii, WSE UAM, Poznań 2016. pptx524.62 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Autoreferat rozprawy doktorskiej-Rafał Jakubowski, METODA PROJEKTÓW W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU FIZYKI W GIMNAZJUM, Autoreferat rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Dylaka z Zakładu Pedeutologii, WSE UAM, Poznań 2016. docx387.27 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
DYNAMIKA STANÓW STATYSTYCZNYCH W UKŁADACH KLASYCZNYCH, Rafał Jakubowski, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Lecha Jakóbczyka, Uniwersytet Wrocławski, 2002. doc325.50 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
DYNAMIKA STANÓW STATYSTYCZNYCH W UKŁADACH KLASYCZNYCH, Rafał Jakubowski, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Lecha Jakóbczyka, Uniwersytet Wrocławski, 2002. pdf658.88 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Eksperymentpedagogiczny-Rafał Jakubowski, Małgorzata Taraszkiewicz, Sabina Frankiewicz, Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na lekcjach fizyki, biologii, chemii i matematyki w gimnazjum poprzez lekcyjne zadania projektowe LZP, Konsultacja prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, dr Stanisław Plebański, Małgorzata Masłowska Mirosław Łoś, dr hab. Sławomir Sikora, dr Agnieszka Chołuj, Eksperyment pedagogiczny napisany pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Dylaka z Zakładu Pedeutologii WSE UAM, Poznań 2016. pdf1.54 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
I Ty możesz zostać naukowcem, R. Jakubowski, M. Łoś, K. Paprzycki, Ostrów Wielkopolski 2018, ISBN 978-83-951809-0-33.02 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Karta Pracy - Doświadczenie Naukowe - Informacja Zwrotna (FEEDBACK)-dr Rafał Jakubowski, prof. ChAT dr hab. Marek Piotrowski, Mirosław Łoś - Karta Pracy. Gorzyce Wielkie, 2019. pdf31.61 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Karta Pracy - Doświadczenie Naukowe i Kreatywność (FEEDBACK), Rafał Jakubowski, konsultacja: prof. Jan Fazlagić, prof. Marek Piotrowski. Poznań, 2019. docx53.72 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Karta Pracy - Doświadczenie Naukowe i Kreatywność (FEEDBACK), Rafał Jakubowski, konsultacja: prof. Jan Fazlagić, prof. Marek Piotrowski. Poznań, 2019. pdf214.24 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Koncepcja rozprawy doktorskiej, Rafał Jakubowski, METODA PROJEKTÓW W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU FIZYKI W GIMNAZJUM, Koncepcja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Dylaka z Zakładu Pedeutologii, WSE UAM, Poznań 2016. docx598.40 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Koncepcja rozprawy doktorskiej, Rafał Jakubowski, METODA PROJEKTÓW W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU FIZYKI W GIMNAZJUM, Koncepcja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Dylaka z Zakładu Pedeutologii, WSE UAM, Poznań 2016. pdf1.43 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Korelacje matematyki z fizyką, PROGRAM NAUCZANIA DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO „KORELACJA PRZEDMIOTOWA NA LEKCJACH MATEMATYKI I FIZYKI W TECHNIKUM” AUTORZY: Anna Kopeć Joanna Kałuda Sylwia Hanslik Tatiana Sieradzka-Klinik Benedykta Krogulec Barbara Moskała Bogusław Ćwielong Gliwice 2013, Program ten powstał w ramach projektu pt. „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka, jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia. pdf1.60 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Kształcenie wielostronne, Wincenty Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1996. doc35.55 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Lekcyjny Projekt Naukowy LPN-Rafał Jakubowski, Lekcyjny Projekt Naukowy LPN, 2017, docx.14.99 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Lekcyjny Projekt Naukowy LPN-Rafał Jakubowski, Lekcyjny Projekt Naukowy LPN, 2017, pdf.279.74 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Metoda eksperymentu jako pomoc w rozwijaniu rozumowania naukowego na przedmiotach przyrodniczych, R. Jakubowski, M. Łoś, ODN w Kaliszu, 20203.70 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Nauczanie i uczenie się problemowe, Wincenty Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1996. doc41.70 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
RJedumysliCiJU3.50 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Recenzja rozprawy doktorskiej-prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, Recenzja rozprawy doktorskiej Rafała Jakubowskiego, Metoda projektów w uczeniu się i nauczaniu fizyki w gimnazjum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016. pdf1.88 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Recenzja rozprawy doktorskiej-prof. zw. dr hab. Wojciech Nawrocik, Recenzja rozprawy doktorskiej Rafała Jakubowskiego, Metoda projektów w uczeniu się i nauczaniu fizyki w gimnazjum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. pdf6.82 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Rozprawa doktorska, Rafał Jakubowski, METODA PROJEKTÓW W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU FIZYKI W GIMNAZJUM, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Dylaka z Zakładu Pedeutologii, UAM, Poznań 2016. docx1.70 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Rozprawa doktorska, Rafał Jakubowski, METODA PROJEKTÓW W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU FIZYKI W GIMNAZJUM, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Dylaka z Zakładu Pedeutologii, UAM, Poznań 2016. pdf2.94 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
STEAM-Rafał Jakubowski, Marek Piotrowski In Search of the Conditions for Permanent Implementation of STEM/STEAM in Polish Schools, “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce,” vol. 14, no. 4(54), pp. 25-37. DOI: 10.35765/eetp.2019.1454.02.pdf151.34 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
Synteza termojądrowa – historia i perspektywy, prof. zw. dr hab. Józef Musielok, Synteza termojądrowa – historia i perspektywy, XXIV Ogólnopolski Zjazd PSNPP, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Opole, sierpień 2017. docx0.98 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
Sześć myślowych kapeluszy-M. Taraszkiewicz, Sześć myślowych kapeluszy, Mam Dziecko w Szkole, LUTY 2018. Bezpłatny magazyn dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli o wspólnych sprawach i problemach. Wydawany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych w ramach Kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci. Pdf1.00 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
The new face of science education in Poland, Marek Piotrowski, Rafał Jakubowski, The new face of science education in Poland, Edukacja 2019, 1(148), DOI 10.24131/3724.190103 ISSN 0239-6858, s. 40–48181.23 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
ULPN - Uproszczony Lekcyjny Projekt Naukowy-Rafał Jakubowski, ULPN przedstawia uproszczoną wersję LPN, lecz z zachowaniem sekwencji: Pytanie badawcze - Hipoteza - Doświadczenie - Wnioski. Nadaje się do pracy z dziećmi już w przedszkolu. docx13.54 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
ULPN - Uproszczony Lekcyjny Projekt Naukowy-Rafał Jakubowski, ULPN przedstawia uproszczoną wersję LPN, lecz z zachowaniem sekwencji: Pytanie badawcze - Hipoteza - Doświadczenie - Wnioski. Nadaje się do pracy z dziećmi już w przedszkolu. pdf334.83 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
autoreferat_rjakubowski_7_listopada_2016_-_prezentacja1.00 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
barotrauma_-_od_archimedesa_do_paskala_1326.91 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
bednarek_fizyka_zabawek_pdf_12.61 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
eksperyment_pedagogiczny_rafa_jakubowski_marzec_17818.89 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
eksperyment_pedagogiczny_rafa_jakubowski_marzec_171.40 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
eksperymentpedagogicznysrtykul451.54 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
hospitacja_diagnozuj_ca_-_marzec_2005_1737.00 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
istage_2_apps_and_additional_resources784.38 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
jajkonauta19.04 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
jajkonautadocx19.08 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
jajkonautapdf54.42 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
karta_projektu_portfolio16.99 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
karty_pracy_wahad_o_137.50 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
karty_pracy_wahadlo_smartfon37.50 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
kszta_towanie_podstaw_rozumowania_naukowego_11.86 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
lekcyjne_projekty_naukowe_lpn._eksperyment_pedagogiczny._20.11.201732.50 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
lpn_nauczanie_przedmiot_w_przyrodniczych_nr_64_4_2017_409.01 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
measuring_the_world437.76 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
nauka_3-2017-akw74.99 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
nowa_podstawa_programowa._szko_a_podstawowa._fizyka._prezentacja448.36 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
podstawa_programowa_kszta_cenia_og_lnego_z_komentarzem._szko_a_podstawowa_fizyka3.36 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
pracownia_przyrody_b5_www_29.06_v2_13.68 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
projekt_de_bono_-_poduszki_powietrzne16.43 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
projekt_metod_jigsaw_obwody_elektryczne29.13 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
projekt_ze_smartfonem_-_badamy_ruch-pom1.51 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
projekt_ze_smartfonem_-_droga_do_szko_y-compressed1.64 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
projekt_ze_smartfonem_-_ha_as_w_szkole-compressed1.24 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
propozycja_lekcyjnych_projekt_w_naukowych_lpn281.98 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
rado_uczenia_si_2.06 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
rafaljakubowskimadison164.82 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
ramowyharmonogramej2009166.18 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
scenariusze_lekcji_przedmiotow_przyrodniczych-compressed3.62 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
smartfony_dzwiekigreczylo1.72 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
smartfonyistage_2_smartphones_in_science_teaching8.37 MB20-03-2023 PobierzPodgląd
sprawozdanie_i_wyniki_eksperymentu305.99 KB20-03-2023 PobierzPodgląd
wyruszamywkosmos19.72 KB20-03-2023 PobierzPodgląd