REKRUTACJA

PROJEKT FERS “Ciekawa nauka z WEB2”

W RAMACH PROGRAMU
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus NUMER UMOWY – 2022-2-PL01-KA122-SCH-000091941

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z wytycznymi FRSE. W związku z tym obowiązkowo powinien posiadać:

  • Regulamin rekrutacji uczestników;
  • Formularze zgłoszeniowe uczestników zgodne ze wzorem FRSE;
  • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację);
  • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową.REGULAMIN REKRUTACJI


Projekt pn .: „Ciekawa nauka z WEB2 (Fun learning with Web2)”

Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+

Projekt jest realizowany w ramach programu FERS „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” a dofinansowane zostały, w Akcji 1 programu E+ (Edukacja szkolna) i E+ (Kształcenie i szkolenia zawodowe) konkurs 2022, 2023 2024 i zostały umieszczone na listach rezerwowych https://www.frse.org.pl/fers-edukacja-szkolna

Nr umowy / Nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000091941

Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym, Janków Zaleśny 77, 63-440 Raszków
ID organizacji E10308087


Organizacja przyjmująca:

CEKDEV INTERNATIONAL EDUCATION AND DEVELOPMENT ACADEMY, Yeni Emek Mah. Ceyhan Caddesi, No:15, D:5, Antalya, Turkey https://cekdev.com
ID Organizacji : E10266622