Rozwiązywanie problemów

  • Wiązka rozwiązywania problemów rozwija kompetencje proinnowacyjne umożliwiające uczniom i uczennicom analizę problemu z różnych perspektyw i jego gruntowne zrozumienie, projektowanie i realizację rozwiązań samodzielnie i we współpracy z innymi oraz poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań dla problemów. Kompetencje te wspierają sprawne działanie w sytuacjach, gdy uczniowie muszą jednocześnie wykorzystywać wiele różnych umiejętności oraz gdy efekt działań jest nieprzewidywalny i zależy od jakości pracy uczniów na wielu poziomach: od planowania do ewaluacji własnych działań. Wiązka ta obejmuje postawę tolerancji dla wieloznaczności i nieprzewidywalności, uwzględnia także umiejętność rozumienia problemu oraz projektowania i realizacji rozwiązań.
  • Dlaczego ta wiązka kompetencji jest ważna w dzisiejszym świecie?
    Dzisiejszy świat wymaga od uczniów radzenia sobie w sytuacji niepewnych i nieprzewidywalnych efektów działań – muszą oni umieć stosować i wykorzystywać różne swoje umiejętności jednocześnie. Uczniowie radzący sobie z rozwiązywaniem problemów potrafią spojrzeć na omawiane zagadnienie tak, aby dogłębnie zrozumieć problem. Kompetencje proinnowacyjne ujęte w tej wiązce dają uczniom umiejętność generowania pomysłów i pracy z nimi, co wiąże się z kreatywnością, a także z umiejętnością dostrzegania wartości w pomysłach innych. Dostrzegają pojawiające się trudności i umieją je rozwiązywać, pracując także z wieloma pomysłami na raz. W związku z rosnącą złożonością świata i malejącą liczbą zawodów, w których konieczne jest tylko rutynowe działanie, rozwiązywanie problemów to kompetencja niezbędna do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.

    Pobierz PDF:
    Jak rozwijać kompetencję rozwiązywania problemów w szkole?