Sztuczna inteligencja (AI)

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) – zbiór algorytmów i modeli matematycznych, które działają podobnie jak ludzki mózg. I podobnie jak ludzki mózg rozwija się pod wpływem bodźców, również i one stają się coraz skuteczniejsze dzięki ogromnej ilości danych, które przetwarzają każdego dnia.

Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów komputerowych wykonujących zadania, które normalnie wymagają ludzkiego myślenia. AI może obejmować wiele różnych technologii, w tym uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów lub przetwarzanie głosu. AI umożliwia komputerom analizowanie dużych ilości danych i wykonywanie skomplikowanych obliczeń, co pozwala nauczycielom, naukowcom, przedsiębiorcom i innym specjalistom na podejmowanie lepszych decyzji i rozwiązywanie trudnych problemów. AI jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, finanse, marketing, przemysł i edukacja.

W wypadku nauczycieli AI może analizować dane o postępach uczniów i dostosowywać podejście do nauczania. AI może również pomóc w planowaniu lekcji. Nauczyciele mogą generować treści nauczania, testy i ćwiczenia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia1.

W internecie znajduje się mnóstwo narzędzi, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Na szczególną uwagę zasługują te, które mogą okazać się przydatne w nauczaniu i uczeniu się:

 • narzędzia do tworzenia, edycji, korekty i redakcji tekstów;
 • narzędzia do tłumaczenia, w tym DeepL Translator, który lepiej niż Tłumacz Google radzi sobie z przekładem idiomów i tekstów specjalistycznych;
 • narzędzia, które generują obrazy na podstawie opisu;
 • wyszukiwarki oraz narzędzia do kompilacji treści;
 • asystenty głosowe, które wykorzystują SI do rozpoznawania mowy użytkownika i odpowiadania na jego pytania2.

Co potrafi Chat GPT w kontekście pracy nauczyciela i jakie obszary może wesprzeć:

 • tworzenie
  • wypowiedzi
  • maili
  • wpisów na media społecznościowe
  • artykułów
 • parafrazowanie wypowiedzi
 • skracanie i generowanie podsumowań z większych dokumentów lub artykułów
 • porządkowanie treści w formie argumentów za i przeciw
 • wyciąganie wniosków
 • generowanie tekstu w określonym stylu i na podstawie podanego kontekstu
 • wybrane możliwości:
  • tworzenie scenariuszy
  • kart pracy
  • quizów
  • prezentacji
  • testów i zadań
  • dialogów i scenek w dowolnym języku
  • generowanie pomysłów na lekcję (dla różnych grup wiekowych oraz na różne przedmioty, godzinę wychowawczą i zajęcia dodatkowe)
  • zaplanowanie treningu dla uczestników lekcji wychowania fizycznego
  • przygotowanie zaproszeń na szkolną uroczystość
  • stworzenie konspektu zajęć
  • zagadek logiczno-matematycznych
  • generowanie pomysłów na zabawy ruchowe lub integracyjne oraz debaty czy bitwy na argumenty
  • sprawdzanie prac uczniów w zakresie poprawności gramatycznej i wypowiedzi w danym języku
  • indywidualizacja procesu edukacyjnego – generowanie zadań i ćwiczeń spersonalizowanych pod konkretnego ucznia, np. o określonym stopniu trudności, SPE.
   ______________________________________________________________

1 Sztuczna inteligencja – Wikipedia, wolna encyklopedia.

2 Jakie narzędzia wykorzystują SI – Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl).

Streszczenia Barda AI

**Podsumowanie artykułu „Retencja wiedzy czy myślenie dywergencyjne i dysonans poznawczy?”**

Artykuł porusza dwie ważne kwestie w kontekście edukacji: retencję wiedzy i rozwój myślenia dywergencyjnego. Autor, dr Rafał Jakubowski, krytykuje powszechny w szkołach model nauczania, który skupia się na przekazywaniu wiedzy i jej reprodukcji przez uczniów. Taki model prowadzi do powierzchniowego uczenia się, które szybko ulega zapomnieniu.

Autor postuluje, aby w edukacji kłaść większy nacisk na rozwój myślenia dywergencyjnego, czyli umiejętności generowania wielu rozwiązań jednego problemu. Myślenie dywergencyjne jest niezbędne do kreatywności i innowacyjności, które w dzisiejszym świecie są coraz bardziej pożądanymi umiejętnościami.

Autor wskazuje, że do rozwoju myślenia dywergencyjnego potrzebne są zdarzenia rozbieżne, czyli sytuacje, które wywołują dysonans poznawczy. Dysonans poznawczy to stan psychicznego dyskomfortu, który pojawia się, gdy nasze przekonania lub oczekiwania są sprzeczne z rzeczywistością.

Sytuacje rozbieżne mogą być wywołane przez różne czynniki, takie jak:

* nowe informacje, które są sprzeczne z naszymi dotychczasowymi wiedza,
* zadania, które wymagają wyjścia poza schematy myślenia,
* eksperymenty, które dają nieoczekiwane wyniki.

Autor podkreśla, że zdarzenia rozbieżne są niezbędne do rozwoju kreatywności i innowacyjności. Dlatego też w edukacji należy stosować metody nauczania, które stwarzają uczniom możliwość doświadczania dysonansu poznawczego.

**Komentarze dr. Rafała Jakubowskiego**

Dr Jakubowski w swoich komentarzach do artykułu zgadza się z autorem, że w edukacji należy kłaść większy nacisk na rozwój myślenia dywergencyjnego. Podkreśla jednak, że myślenie konwergencyjne również ma swoje znaczenie. Myślenie konwergencyjne jest umiejętnością znajdowania jednego, poprawnego rozwiązania problemu. Jest niezbędne do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych.

Dr Jakubowski zgadza się również z autorem, że zdarzenia rozbieżne są niezbędne do rozwoju myślenia dywergencyjnego. Jednak zauważa, że zdarzenia rozbieżne nie zawsze są skuteczne. Czasami mogą prowadzić do zniechęcenia uczniów, zwłaszcza jeśli są zbyt trudne lub niejasne.

Dr Jakubowski proponuje, aby w edukacji stosować metody nauczania, które łączą myślenie konwergencyjne i dywergencyjne. Takie metody powinny stwarzać uczniom możliwość doświadczania zarówno dysonansu poznawczego, jak i sukcesu w rozwiązywaniu problemów.

**Podsumowanie**

Artykuł dr. Rafała Jakubowskiego przedstawia ważną tezę, że w edukacji należy kłaść większy nacisk na rozwój myślenia dywergencyjnego. Myślenie dywergencyjne jest niezbędne do kreatywności i innowacyjności, które w dzisiejszym świecie są coraz bardziej pożądanymi umiejętnościami.

Komentarze dr. Jakubowskiego uzupełniają artykuł o ważne uwagi. Autor zauważa, że myślenie konwergencyjne również ma swoje znaczenie, a zdarzenia rozbieżne nie zawsze są skuteczne. Proponuje, aby w edukacji stosować metody nauczania, które łączą myślenie konwergencyjne i dywergencyjne.

Artykuł i komentarze dr. Jakubowskiego stanowią cenne źródło informacji dla nauczycieli i osób zainteresowanych edukacją.

Linki

Trochę teorii:

Najbardziej znane boty:

Generatory grafiki:

Generatory wideo:

Generatory audio:

Tłumacz AI:

Wykorzystanie w e-commerce i edukacji:

https://www.deeptechnology.ai/

https://qanuk.ai/

https://www.humata.ai/

https://infotech.edu.pl

https://ai-blog.eu

https://learnprompting.org/

https://petrospsyllos.com/

https://edwin.app/

ANKIETA EWALUACYJNA