Widoczne uczenie się

Ranking Hattie: 252 wpływy i rozmiary efektów związanych z osiągnięciami uczniów

John Hattie opracował sposób syntezy różnych wpływów w różnych metaanalizach w zależności od ich wielkości efektu (d Cohena). W swoim przełomowym badaniu „Widoczne uczenie się” umieścił 138 czynników wpływających na efekty uczenia się, od bardzo pozytywnych do bardzo negatywnych. Hattie stwierdził, że średnia wielkość efektu wszystkich badanych przez niego interwencji wyniosła 0,40. Dlatego postanowił ocenić skuteczność oddziaływań w odniesieniu do tego „punktu zawiasowego”, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: „Co najlepiej sprawdza się w edukacji?”

Początkowo Hattie badał sześć obszarów, które przyczyniają się do uczenia się: uczeń, dom, szkoła, programy nauczania, nauczyciel oraz podejścia do nauczania i uczenia się. (Zaktualizowana lista obejmuje także klasę.) Hattie nie tylko przedstawił listę względnych skutków różnych wpływów na osiągnięcia uczniów. Opowiada także historię leżącą u podstaw danych. Odkrył, że kluczem do wprowadzenia zmian jest uwidocznienie nauczania i uczenia się. Wyjaśnił tę historię w swojej książce „Widoczne uczenie się dla nauczycieli”.

John Hattie zaktualizował swoją listę 138 efektów do 150 efektów w Visible Learning for Teachers (2011), a ostatnio do listy 195 efektów w The Applicability of Visible Learning to Higher Education (2015). Jego badania opierają się obecnie na prawie 1200 metaanalizach – w porównaniu z 800, gdy w 2009 r. opublikowano Visible Learning. Według Hattie historia leżąca u podstaw danych prawie się nie zmieniła na przestrzeni czasu, mimo że zaktualizowano niektóre rozmiary efektów i mamy kilka nowych wpisów na górze, w środku i na końcu listy.

Poniżej znajdziesz zaktualizowaną wersję naszej pierwszej, drugiej i trzeciej wizualizacji rozmiarów efektów związanych z osiągnięciami uczniów.

____________________________________________________


Prace badawcze Johna Hattiego, (ponad 1400 meta-analiz z ponad 80 000 badań z udziałem 300 milionów uczniów), zrodziły koncepcję widocznego uczenia się (visible learning), oraz koncepcję widocznych uczniów.

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki uczenia się?

Meta-analizy Hattiego

Lepsze zrozumienie „one size does not fit all”


138 czynników mających wpływ na wyniki uczenia się


– Oczekiwania uczniów (1)
– Program Piageta (2)

– Dyskusje (7)

– Informacja zwrotna (10)

http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievementJ. Hattie, Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Taylor & Francis, 2008, http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement.

J. Almarode, D. Fisher, Nancy Frey, J. Hattie, Visible Learning for Science Grades K–12. What Works Best to Optimize Student Learning, SAGE Publications, 2018, s. 1

Najnowszy ranking Hattiego, opublikowany w 2023 roku, to aktualizowana wersja znanego rankingu czynników wpływających na wyniki uczenia się uczniów. Ranking bazuje na analizie ponad 1500 badań naukowych, które zostały przeprowadzone w różnych krajach i kulturach.

Według rankingu Hattiego, na wyniki uczenia się uczniów największy wpływ mają następujące czynniki:

 • Możliwość uczenia się w przyjaznym i wspierającym środowisku – uczniowie, którzy czują się bezpieczni i doceniani, osiągają lepsze wyniki w nauce.
 • Uczenie się poprzez działanie – uczniowie, którzy mają możliwość samodzielnego odkrywania i rozwiązywania problemów, lepiej rozumieją i zapamiętują materiał.
 • Konkretne i zwięzłe cele uczenia się – uczniowie, którzy wiedzą, czego się uczą i dlaczego, są bardziej zmotywowani do nauki.
 • Regularne i częste udzielanie informacji zwrotnych – uczniowie, którzy otrzymują informację zwrotną na temat swoich postępów, są bardziej skłonni do poprawy swoich wyników.
 • Uczenie się w małych grupach – uczniowie, którzy mają możliwość uczyć się w małych grupach, mają więcej możliwości interakcji z nauczycielem i innymi uczniami.
 • Wsparcie rodziny i społeczności – uczniowie, którzy otrzymują wsparcie ze strony rodziny i społeczności, osiągają lepsze wyniki w nauce.

Oprócz tych czynników, na wyniki uczenia się uczniów wpływają również:

 • Jakość nauczania – nauczyciele, którzy są kompetentni i zaangażowani w nauczanie, mają pozytywny wpływ na wyniki swoich uczniów.
 • Zaangażowanie uczniów – uczniowie, którzy są zainteresowani nauką i chcą się uczyć, osiągają lepsze wyniki.
 • Motywacja uczniów – uczniowie, którzy są zmotywowani do nauki, osiągają lepsze wyniki.

Ranking Hattiego jest ważnym źródłem informacji dla nauczycieli, rodziców i osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną. Pomaga on zrozumieć, które czynniki mają największy wpływ na wyniki uczenia się uczniów i jak można je poprawić.

Oto kilka konkretnych przykładów, jak można wdrożyć w praktyce czynniki wymienione w rankingu Hattiego:

 • Możliwość uczenia się w przyjaznym i wspierającym środowisku – nauczyciele mogą stworzyć przyjazne i wspierające środowisko uczenia się, stosując takie metody jak:

  • budowanie relacji z uczniami
  • stosowanie pozytywnego wzmacniania
  • reagowanie na potrzeby uczniów
 • Uczenie się poprzez działanie – nauczyciele mogą promować uczenie się poprzez działanie, stosując takie metody jak:

  • projektowanie zajęć, które wymagają od uczniów samodzielnego rozwiązywania problemów
  • stosowanie metod aktywizujących, takich jak dyskusje, gry i symulacje
  • zapewnienie uczniom możliwości eksperymentowania i odkrywania
 • Konkretne i zwięzłe cele uczenia się – nauczyciele mogą pomagać uczniom w ustalaniu konkretnych i zwięzłych celów uczenia się, stosując takie metody jak:

  • rozmowy z uczniami na temat tego, czego chcą się nauczyć
  • pomaganie uczniom w rozbiciu dużych celów na mniejsze, bardziej przystępne etapy
 • Regularne i częste udzielanie informacji zwrotnych – nauczyciele mogą regularnie i często udzielać informacji zwrotnych uczniom, stosując takie metody jak:

  • udzielanie informacji zwrotnych na temat postępów uczniów w formie ustnej lub pisemnej
  • stosowanie metod, które pozwalają uczniom oceniać własne postępy
 • Uczenie się w małych grupach – nauczyciele mogą tworzyć małe grupy, aby umożliwić uczniom interakcję z nauczycielem i innymi uczniami, stosując takie metody jak:

  • pracę w grupach podczas zajęć
  • tworzenie projektów grupowych
  • stosowanie metod kształcenia kooperatywnego
 • Wsparcie rodziny i społeczności – nauczyciele mogą współpracować z rodzinami i społecznością, aby wspierać uczniów w nauce, stosując takie metody jak:

  • organizowanie spotkań z rodzicami
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • angażowanie społeczności w życie szkoły