Współpraca

  • Wiązka współpracy obejmuje kompetencje proinnowacyjne, które pozwalają na skuteczną pracę w różnorodnych zespołach, na wspólne działanie w grupach na rzecz osiągania ustalonych celów. Umożliwia aktywne dążenie do poznania świata wynikające z ciekawości poznawczej. Blisko wiąże się z rozwijaniem kompetencji zawartych w wiązkach zarządzania sobą oraz liderstwa.
    Na wiązkę współpracy składają się: postawa indywidualnej odpowiedzialności oraz umiejętności dobrej komunikacji i działania nastawionego na osiąganie synergii.
  • Dlaczego ta wiązka kompetencji jest ważna w dzisiejszym świecie?
    Potrzeba współpracy jest naturalna dla człowieka w przestrzeni społecznej. Współpraca to proces równoczesnego rozwijania kompetencji poznawczych oraz społecznych. Umożliwia poszukiwanie najlepszych rozwiązań, wspiera kreatywne myślenie, pozwala na rozwój umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji społecznych. Podstawą jest budowanie zasad dobrej komunikacji oraz rozumienie charakteru relacji między osobami w zespole. Wyzwaniem dla nauczyciela w uczeniu współpracy jest budowanie samodzielności uczniów, aby potrafili pracować ze sobą bez interwencji dorosłych. Ważny jest zarówno wspólny cel, jak i indywidualna odpowiedzialność. Dzięki współpracy uruchamiamy motywację wewnętrzną ucznia. Umiejętność współpracy jest kompetencją poszukiwaną przez pracodawców i odpowiada na oczekiwania rynku pracy.

Pobierz PDF:

Jak rozwijać kompetencję współpracy w szkole?