ZADANIA

Fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia, technika, język angielski, język polski

Przewidziano realizację ok. 15 interdyscyplinarnych bloków tematycznych:
__________________________________________________________________________________________________________
Wszystkie przedmioty STEAM:

Przewodnik po zielonej energii (informacje teoretyczne i wytyczne dotyczące praktycznych lekcji i zajęć na temat naturalnych zasobów energii i sposobów ich wykorzystania)
___________________________________________________________________________________________
Fizyka, technika (Rafał, Irena)

Maszyny zaprojektowane przez uczniów, mogące wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.
Modele zbudowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
generator wiatrowy
generator światła słonecznego
turbina parowa (geotermiczna)
generator hydroelektryczny
generator fal

__________________________________________________________________________________________________________
Strona internetowa projektu (Rafał Jakubowski)

____________________________________________________________________________________________________________

Biologia, geografia (Marta

Magazyn Naukowy, zbiór artykułów i badań związanych ze środowiskiem, zmianami klimatycznymi i przyszłością ekologiczną wykorzystującą energie odnawialne

____________________________________________________________________________________________________

Chemia (Monika,
Badania naukowe dotyczące zanieczyszczeń: badania dotyczące produkcji paliw, płyt pilśniowych, naturalnego kleju z odpadów rolniczych.
______________________________________________________________________________________________________
Fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka
Prezentacje na temat energii naturalnej/zielonej: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
Badania na temat: wykorzystania poszczególnych źródeł energii w mieście; zanieczyszczenia w regionach, miastach i źródłach zanieczyszczeń lokalnych; Zagrożenia dla środowiska i ekosystemu (gatunki wymarłe lub zagrożone, trujące nawozy, zanieczyszczenia chemiczne w żywności, odpady plastikowe w przyrodzie), jak oczyścić wodę z mórz i oceanów.

_______________________________________________________________________________________________

Język polski, język angielski,technika, fizyka

Projekt ekologicznego domu, zielonego miasta przyszłości (idealny ekologiczny dom i miasto z ekologicznym transportem i naturalną energią). Jak wygląda przyszła planeta?

________________________________________________________________________________________

Matematyka, fizyka, język polski, język angielski

Analiza wykorzystania energii naturalnej w regionie. Uczniowie sprawdzają, jaka część zapotrzebowania miasta na energię elektryczną pochodzi ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.
Statystyki: ile energii naturalnej wykorzystuje się w ich społeczności. Porównanie regionów/krajów.
Twórczość pisarska: kompozycje, pamiętniki o tym, jaki powinien być przyszły świat, z zieloną energią i bez zanieczyszczeń. Plakaty, rysunki o lepszej przyszłości świata bez zanieczyszczeń.

________________________________________________________________________________________________________________

Chemia, Biologia, geografia
Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia gleby? Jakie są konsekwencje stosowania środków chemicznych w rolnictwie?
zrób prosty naturalny kompost w butelce z odpadów owoców, warzyw, herbaty
Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, Znaczenie recyklingu wody i wykonania filtra wody.

MOBILNOŚĆ I – POLSKA (ODPOWIEDZIALNI: Rafał, Kasia, Magda)

Wprowadzenie na temat zielonej energii, zanieczyszczeń środowiska (powietrza, wody, gleby) i ich przyczyn

05.02.2024-09.02.2024  POLSKA

Temat/temat: Zielona energia a zanieczyszczenie środowiska
Dzień 1
Seminarium na temat korzyści i wartości ekonomicznej zielonej energii dla start-upów.
Każda delegacja zaprezentuje za pomocą ICT, w jaki sposób zielone przedsiębiorstwa działają na swoim terytorium w temacie zielonej energii (tj. innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, mniejszego wpływu na środowisko itp.).
Metody: warsztaty – zajęcia grupowe.
Wyniki: prezentacje PPT.
Dzień 2
Eksperyment: jak działa panel słoneczny, różnice w elektrowniach słonecznych wytwarzających prąd i ciepłą wodę
Poznawanie zielonej energii poprzez wizytę w firmie Energia – przedsiębiorstwie działającym na całym świecie w obszarze zielonej energii i inteligentnych rozwiązań
Metody: eksperyment, obserwacja, badania indywidualne i grupowe.
Rezultaty: lepsza wiedza naukowa i umiejętności STEM.
Dzień 3
Seminarium: Analiza znaczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym codziennym życiu, inteligentne rozwiązanie dla odpowiedniej ochrony środowiska
Eksperymenty: jeden nauczyciel z każdego kraju zademonstruje eksperyment dotyczący zanieczyszczeń, uczniowie będą musieli powtórzyć eksperymenty podzielone na międzynarodowe grupy, pod nadzorem nauczycieli.
Metody: praca w grupach, eksperymenty.
Wyniki: poprawa wiedzy.
Dzień 4
Produkcja wideo: Zanieczyszczenie dla rówieśników. W tym ćwiczeniu uczniowie będą musieli stworzyć film demonstrujący, jak przeprowadzić eksperyment dotyczący zanieczyszczeń. Ten film będzie musiał być napisany w języku angielskim, a uczniowie będą musieli udostępnić go swoim rówieśnikom po powrocie do własnego kraju
Gry z ciekawostkami na temat zielonej energii i zanieczyszczeń.
Metody: praca zespołowa.
Wyniki: wideo.
Dzień 5
Ocena zdobytej wiedzy. Metody: dyskusje, ankiety. Wyniki: wykresy oceny.

___________________________________________________________________________________________________

MOBILNOŚĆ IV POLSKA

01.06.2025 Polska

Energia wodna, hydroenergia i sposoby ograniczania zanieczyszczenia wody

Temat/temat: energia wodna, zanieczyszczenie wody, energetyka wodna i zasoby wodne
Dzień 1
-Warsztaty na temat zanieczyszczeń w wodzie, źródłach zanieczyszczeń, rozwiązaniach pozwalających oczyścić wody planety
Działalność praktyczna: budowa filtra do wody. Metodologia: praca w grupach. Wyniki: urządzenie filtrujące wodę; lista przyczyn i rozwiązań zanieczyszczenia wody
Dzień 2
– Eksperymenty z wodą: właściwości wody jako pierwiastka naturalnego
– Przyszli ekologiczni inżynierowie: wyobraźcie sobie idealny dom i miasto przyszłości, gra zespołowa/konkurs
Metodologia: praca grupowa i praca indywidualna. Wyniki: wiedza o właściwościach wody; plakaty o ekologicznym mieście przyszłości.
Dzień 3
– Energia wodna: w jaki sposób można wykorzystać wodę do wytwarzania energii elektrycznej
– Poznanie energii wodnej i wykorzystania wody na jeziorze i tamie Bicaz
Metodologia: prezentacje PPT, wykład, dyskusja w grupach, nauka poprzez bezpośrednią obserwację.
Dzień 4
– Warsztaty: znaczenie czystej wody dla zdrowia
-ICT: quiz online na temat wód świata
Metodologia: praca grupowa i praca indywidualna. Wyniki: wykres procentowy quizu / analiza.
Dzień 5
– Ocena zdobytej wiedzy
– Informacje zwrotne od uczestników
Metodologia: ankieta i dyskusje.