Zarządzanie sobą

Kompetencje proinnowacyjne nierozerwalnie wiążą się z rozwijaniem umiejętności zarządzania sobą, czyli świadomego i refleksyjnego kierowania własnym rozwojem i funkcjonowaniem, a także własnymi działaniami.
W procesie edukacji nastawionej na innowacje niezwykle ważne są te aspekty zarządzania sobą, które wiążą się z kształtowaniem postaw wytrwałości i orientacji na przyszłość oraz z poszerzaniem umiejętności rozwijania własnych zainteresowań i uczenia się.

Dlaczego ta wiązka kompetencji jest ważna w dzisiejszym świecie?
Wiązka zarządzania sobą dostarcza kompetencji, które pozwolą uczniom najlepiej przygotować się do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zarządzanie sobą to pojęcie zaczerpnięte z teorii zarządzania, jednak może z powodzeniem przeniknąć do praktyki pracy z uczniami. Sam talent w danej dziedzinie nie jest jeszcze gwarantem sukcesu, często bowiem ważniejsza jest umiejętność realizowania długoterminowych celów, wyboru życiowych priorytetów i zdolność do niepoddawania się w obliczu porażki.

Pobierz PDF:

Jak rozwijać kompetencję zarządzania sobą w szkole?